Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Mária Šubjaková (7.7.2022)

v piatok 7.7.2022 o 11:30 hod. v miestnosti F2/125


10. 06. 2022 13.40 hod.

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom odbore teoretická fyzika a matematická fyzika

Termín obhajoby: 7. júla 2022 o 11:30 hod.
Miesto konania obhajoby: F2/125, FMFI UK, Bratislava, aj online

Téma dizertačnej práce: Matrix Models and Noncommutative Field Theory

Uchádzač: Mgr. Mária Šubjaková

Školiteľ doktoranda: prof. RNDr. Peter Prešnajder, DrSc.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
Členovia: doc. RNDr. Richard Hlubina, DrSc., doc. RNDr. Marián Fecko, PhD., doc. RNDr. Vladimír Balek, CSc., RNDr. Ladislav Šamaj, DrSc.
Oponenti: doc. Harold Steinacker, PhD., prof. Fedele Lizzi, PhD., prof. RNDr. Peter Markoš, DrSc.

Abstrakt záverečnej práce - SK 

Abstrakt záverečnej práce - EN


Informácie o pripojení: 
https://cern.zoom.us/j/69946086213?pwd=aTgwaXFxakpxMlEvcmNnQkVOdE5DQT09

Meeting ID: 699 4608 6213
Passcode: 819467