Úspech študentov FMFI UK na Research Challenge 2019

Študenti bakalárskeho odboru „Ekonomická a finančná matematika“ získali 2. miesto na prestížnej súťaži „Research challenge“ organizovanej medzinárodným inštitútom CFA.


18. 02. 2019 13.26 hod.
Od: Igor Melicherčík

Dňa 5. februára 2019 sa konal už 9. ročník lokálneho finále súťaže Research Challenge organizovanej medzinárodným inštitútom CFA na VŠE v Prahe. Našu fakultu reprezentoval tím zložený z piatich študentov tretieho ročníka ekonomickej a finančnej matematiky: Ivana Beňová, Petra Havlíčková, Natália Jurgová, Ján Pitoňák a Filip Sprušanský.

Úlohou univerzitných tímov bolo vytvorenie finančnej analýzy spoločnosti z lokálneho trhu, ktorá je verejne obchodovateľná na burze. Tento rok bola zvolená česká spoločnosť CEZ Group. V prvom kole tímy vypracovali komplexný písomný report, ktorého obsahom bola analýza firmy a príslušného odvetvia, finančná analýza, valuácia, analýza rizík a investičné odporúčanie (Buy, Hold, Sell). Následne tímy prezentovali a obhajovali svoj report v anglickom jazyku pred porotou zloženou z odborníkov z finančného sektora. Report sa podarilo vypracovať ôsmim tímom a tie boli následne pozvané do Prahy, kde ich čakala prezentácia nasledovaná otázkami od poroty zloženej  zo skutočných odborníkov z praxe. Po prvom kole prezentácií tím UK (Team C) postúpil do TOP 4 a následne prezentoval ešte raz, kde už obsadil celkové výborné druhé miesto. Súťaž predstavuje veľmi dobrú ukážku prepojenia teórie s praxou, nakoľko ide o úlohu, ktorú bežne vypracovávajú zamestnanci investičných bánk. Našim študentom pri príprave na súťaž pomáhal ako ich mentor náš bývalý študent a v súčasnosti externý učiteľ Mgr. Marcel Imrišek a zo strany katedry sa príprave študentov na túto súťaž dlhodobo venuje dr. Zuzana Chladná.

Ďakujeme našim študentom a kolegom za reprezentáciu. Veríme, že tento úspech povzbudí ďalších našich študentov všetkých ročníkov, aby sa aj oni do tejto študentskej súťaže zapojili.