Erasmus+ - učiteľská mobilita a mobilita administratívnych pracovníkov

pre akademický rok 2016/2017


29. 04. 2016 11.55 hod.
Od: Patrik Kmetek

Bližšie informácie o týchto typoch mobilít, ako aj podmienky, kto a akým spôsobom sa môže o mobilitu uchádzať, sú zverejnené na stránkach univerzity - učiteľská mobilita, mobilita administratívnych pracovníkov.

Všetky potrebné dokumenty (prihlášky, akceptačné listy) Vás žiadame dodať najneskôr do 26.5.2016 na č. dverí 120/F1 u Mgr. Patrika Kmeteka alebo v podateľni FMFI. Pre mobilitu pracovníkov (STT) stačí odovzdať dokumenty do 2.9.2016.

Dokumenty nevyhnutné pre odovzdanie sú nasledovné: