Vyhodnotenie krajských kôl predmetových olympiád z matematiky, fyziky a informatiky

Na pôde fakulty po štvrtýkrát slávnostne vyhodnotíme krajské kolá matematickej, fyzikálnej a informatickej olympiády.


05. 06. 2024 14.58 hod.
Od: Zuzana Chladná

Na pôde fakulty po štvrtýkrát slávnostne vyhodnotíme krajské kolá matematickej olympiády kat. B, C, Z9, fyzikálnej olympiády kat. B, C, D, E a olympiády v informatike kat. B.

Dátum: 17.6.2024 , 9:00-12:00
Miesto: Poslucháreň B, FMFI UK

Link na predchádzajúce akcie:

https://zona.fmph.uniba.sk/detail-novinky/browse/7/back_to_page/novinky-4/article/uspesni-riesitelia-mo-fo-io-oceneni-na-pode-fakulty/

https://fmph.uniba.sk/detail-novinky/back_to_page/fakulta-matematiky-fyziky-a-informatiky-uk/article/uspesni-riesitelia-mo-fo-io-a-tmf-oceneni-na-pode-fakulty-1/