PRACE Summer of HPC

Možnosti letnej stáže v superpočítačových centrách v EÚ


13. 01. 2016 22.34 hod.
Od: Tomaš Vinař

Určená je pre študentov neskorého pregraduálneho štúdia a mladších doktorandov. Vybraní uchádači získajú možnosť absolvovať letný pobyt na prestížnom HPC pracovisku v Európe, počas ktorého sa budú venovať špecifickému projektu.

Zoznam projektov pre ročník 2016: https://summerofhpc.prace-ri.eu/projects-2016/ 

Prihlášky je možné podávať na tejto stránke: http://summerofhpc.prace-ri.eu/apply/