Seminár ODI - Daniel Nagaj (22.5.2023)

v pondelok 22.5.2023 o 14:00 hod.v miestnosti I 32


17. 05. 2023 13.05 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: Mgr. Daniel Nagaj, PhD.

Názov prednášky: Čo sa (ne)bude dať vypočítať (ani) na kvantových počítačoch?

Termín: 22.5.2023, 14:00 hod., I 32


Abstrakt: 
Aké nové možnosti nám (ne)prináša kvantová informácia so svojimi superpozíciami amplitúd a kvantovým previazaním? Pozrieme sa na bezpečnú komunikáciu, nové simulácie, presnejšie merania, a efektívnejšie výpočty. Na druhej strane si povieme, prečo zatiaľ počítame iba niečo zbytočné: simulujeme náhodné obvody, a tvrdíme, že už robíme niečo, čo klasické počítače nezvládnu. Súčasťou bude aj diskusia o tom, čo by raz možno mohlo byť súčasťou aj SŠ/ZŠ informatiky, a čo zostane len pre špecialistov.