Nukleárny seminár - Jozef Mišt (10.5.2023)

v stredu 10.5.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


05. 05. 2023 13.46 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 Mgr. Jozef Mišt

Názov: Vyšetrovanie štruktúry 182Pt prostredníctvom β premeny 182Au

Termín: 10.5.2023, 14:00 hod., F1/364

Abstrakt:
Neutrónovo chudobné exotické izotopy z oblasti olova prejavujú rôzne zaujímavé javy jadrovej štruktúry a rádioaktívnej premeny, ako sú tvarová koexistencia, izomérne stavy a oneskorené štiepenie po β premene. Výborným nástrojom na štúdium týchto javov je spektroskopia γ žiarenia nasledovaného po β premene, čo nám umožňuje skúmať hladiny v dcérskom izotope až po relatívne vysoké excitačné energie. Jedným z izotopov v tejto oblasti je 182Au a jeho dcérsky izotop po beta premene 182Pt. Tieto izotopy boli študované v zariadení ISOLDE v CERNe počas experimentu IS665. Počas semináru budú prezentované predbežné výsledy analýzy dát z tohto merania. Na základe promptných γ-γ koincidencií bola zostavená schéma energetických hladín izotopu 182Pt, ktorá bola rozšírená o veľké množstvo nových prechodov a hladín až do energie 3,7 MeV. Pre túto beta premenu boli taktiež po prvý krát vyhodnotené log ft hodnoty, čo nám umožní získať informácie o spinoch a paritách obsadzovaných stavov.