Poučenie o zásadách ochrany osobných údajov pre doktorandov

termín: 15.3.2016


19. 02. 2016 22.25 hod.
Od: Helena Patríková

Vážené doktorandky, vážení doktorandi,

v súlade s § 21 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov musí fakulta zabezpečiť poučenie všetkých študentov dennej formy doktorandského štúdia o zásadách ochrany osobných údajov.
Termín: do 15.3.2016

V rámci tohto poučenia musíme preto vykonať nasledovné kroky: 

  • doktorandom je nutné zaslať link na e-learning kurz: https://moodle.uniba.sk/moodle/moodle15/course/index.php?categoryid=132
  • čo sme práve urobili
  • doktorand po úspešnom absolvovaní kurzu zašle o tom e-mail na adresu: jana.zbyvatelovauniba.sk
  • doktorand sa potom dostaví na Referát PhD štúdia v úradných hodinách povereného prodekana a podpíše „záznam o poučení oprávnenej osoby“; tento záznam musí podpísať aj poverený prodekan
  • „záznam o poučení oprávnenej osoby“ sa založí do študijného spisu doktoranda 

Vyššie uvedený mail  jana.zbyvatelovauniba.sk patrí

Mgr. Jana Zbyvatelová
Zodpovedná osoba za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov na UK
Centrum informačných technológií UK
Rektorát UK, 02/592 44 942

Za úspešnú spoluprácu Vám vopred ďakujem.  
S pozdravom
Ján Filo