Kontrolná etapa - zimný semester 2015/2016

pre študentov 1. ročníka bakalárskeho a magisterského štúdia


20. 01. 2016 13.56 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov prvého roku bakalárskeho a magisterského  štúdia, aby si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v AIS-e  aj v indexe získané hodnotenia a dostavili sa na kontrolu indexu na študijné oddelenie.

Študenti (1. ročníka), ktorí v zimnom semestri nezískajú 20 kreditov, budú zo štúdia vylúčení v zmysle ŠP fakulty.