Úspech našej diplomantky v súťaži "New Economic Talent 2018"

Diplomová práca študentky EFM Stelly Slučiakovej "CGE model of circular economy of Slovakia" bola zaradená medzi 9 najlepších v súťaži "New Economic Talent 2018".


17. 04. 2018 10.37 hod.
Od: Pavol Brunovský

Súťaž "New Economic Talent 2018" je organizovaná pražskou medzinárodonou postgraduálnou školou CERGE-EI. Do súťaže bolo prihlásených asi sto prác, do výberu 9 prác sa okrem práce Stelly Slučiakovej nedostal nik zo Slovenska, či Česka. Ostatné vybrané práce boli z Nemecka, Anglicka, Kórey, Ruska, a Holandska. Práca bola vypracovaná pre Ministerstvo životného prostredia SR. Jej výsledkom je model všeobecnej ekonomickej rovnováhy, pomocou ktorého sa posudzujú ekonomické dopady alternatívnych politík nakladania s odpadom.

Viac informácií: http://www.cerge-ei.cz/talent