Profesor Povinec z FMFI UK nositeľom Pribinovho kríža I. triedy

Prezident SR Ing. Andrej Kiska udelil v pondelok 1. januára 2018 pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Pribinov kríž I. triedy si prevzal aj prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK).


Profesor Povinec získal štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a významné vedecké výsledky v oblasti jadrovej a environmentálnej fyziky.

„Je pre mňa obzvlášť veľkou poctou oceniť výnimočných ľudí za ich výnimočný celoživotný prínos pre našu krajinu práve dnes, keď Slovenská republika oslavuje 25 rokov svojho vzniku,“ uviedol v slávnostnom príhovore prezident SR. „Výber ocenených, výnimočné osobné a ľudské kvality týchto žien a mužov, sú vzácnou príležitosťou ukázať, čo naozaj trvalo obohacuje našu spoločnosť. Čo posilňuje našu súdržnosť, čo spája rôznorodých jednotlivcov do pevných komunít. Čo povzbudzuje zdravý a udržateľný rozvoj našej krajiny. Čo zvyšuje jej odolnosť a kultúrnosť. Vďaka čomu je náš život v Slovenskej republike lepší, krajší a hodnotnejší,“ dodal Andrej Kiska.

Medzi ocenenými osobnosťami možno nájsť napr. speváčku Mariku Gombitovú (Pribinov kríž I. triedy), hereckú legendu Jozefa Kronera - in memoriam (Pribinov kríž I. triedy) a jeho dcéru herečku Zuzanu Kronerovú (Rad Ľudovíta Štúra I. triedy), českú speváčku Martu Kubišovú (Rad bieleho dvojkríža II. triedy), spisovateľa Rudolfa Slobodu - in memoriam (Pribinov kríž I. triedy), výkonnú riaditeľku Ligy proti rakovine Evu Kováčovú (Pribinov kríž II. triedy), zakladateľa a dlhoročného riaditeľa Národného rehabilitačného centra v Kováčovej Myróna Malého (Pribinov kríž I. triedy) či osobnosť Nežnej revolúcie a lídra Verejnosti proti násiliu Fedora Gála (Rad Ľudovíta Štúra I. triedy).

Kompletný zoznam ocenených osobností nájdete na www.prezident.sk.

***

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., prispel významnou mierou k vybudovaniu unikátneho urýchľovačového centra na FMFI UK, zameraného na výskum jadrových procesov pri nízkych energiách a na vývoj a aplikácie rádionuklidových a iónových analytických metód. Medzi najdôležitejšie výsledky možno zaradiť vývoj a využitie nových ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických metód na identifikáciu zdrojov pozadia detektorov operujúcich v podzemných laboratóriách, skúmajúcich zriedkavé jadrové procesy s cieľom určiť hmotnosť neutrína a overiť platnosť zákonov zachovania v subjadrovej fyzike, ktoré by znamenali existenciu novej fyziky za štandardným modelom, a mali by teda významný dopad na ďalší rozvoj fyzikálneho bádania. Vyvinuté metódy merania veľmi nízkych koncentrácií rádionuklidov umožnili prof. Povincovi tiež významnou mierou ovplyvniť výskum v oblasti environmentálnej rádioaktivity, najmä zhodnotením globálnej a regionálnej radiačnej situácie po havárii Fukušimskej jadrovej elektrárne, s následnou analýzou rádioaktívneho znečistenia atmosféry, japonských pobrežných vôd a vôd Pacifického oceánu, a získaním prvých publikovaných výsledkov radiačných dávok pre obyvateľov Japonska, Ázie, Ameriky a Európy v dôsledku konzumácie morskej potravy kontaminovanej rádionuklidmi z Fukušimskej havárie.

Prof. Povinec je zároveň podľa Google Scholar najčastejšie citovaným autorom z Univerzity Komenského.