Obhajoba dizertačnej práce - Mgr. Peter Barančok (30.4.2021)

v pondelok 30.4.2021 o 10:00 hod. kombinovanou formou (poslucháreň C / MS Teams)


14. 04. 2021 12.13 hod.
Od: Janette Mlynárová

Verejná obhajoba dizertačnej práce doktorandského štúdia v študijnom programe aplikovaná matematika 

Termín obhajoby: 30. apríl 2021 o 10:00 hod.
Miesto konania obhajoby: poslucháreň C / MS Teams

Téma dizertačnej práce: Mathematical models in yeast biology

Uchádzač: Mgr. Peter Barančok

Školiteľ doktoranda: doc. Mgr. Richard Kollár, PhD.

Komisia pre obhajobu: 
Predseda: prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.
Členovia: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc., doc. Mgr. Peter Guba, PhD., doc. Mgr. Igor Melicherčík, PhD., doc. RNDr. Ján Pekár, PhD., doc. Mgr. Pavol Bokes, PhD.
Oponenti: prof. Mgr. Ivan Cimrák, Dr., prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., doc. PaedDr. RNDr. Stanislav Katina, PhD.

Abstrakt dizertačnej práce - SK

Abstrakt dizertačnej práce - EN