Vysokocitlivá detekcia látok a tajomstvo kométy 67P

Prof. Matejčík a Dr. Országh pre Rádio Slovakia International priblížili výskum prebiehajúci na Oddelení fyziky plazmy Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK venujúci sa moderným diagnostickým metódam.


20. 11. 2018 21.56 hod.
Od: Veronika Medvecká

Prof. Matejčík a Dr. Országh pre Rádio Slovakia International priblížili výskum prebiehajúci na Oddelení fyziky plazmy Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK venujúci sa moderným diagnostickým metódam - aplikácii iónovej pohyblivostnej spektrometrie pri detekcii výbušnín, ale aj voľbe správneho dubového dreva pri výrobe whisky a využitie štúdia elektrón-molekulových reakcií pri vysvetľovaní astronomických meraní misie Rosetta Európskej vesmírnej agentúry, ktorých cieľom je štúdium molekúl prítomných v plynnom obale kométy 67P/Churyumov-Gerasimenko. 

Detekcia výbušnín a barely whiskey 

Najprv výbušniny, potom whisky? Slovenskí veci zdokonalili technológiu, ktorá sa využíva na letiskách pri kontrole nebezpečných látok. Ide o iónovú pohyblivostnú spektrometriu, ktorá našla v súčasnosti aj komerčné využitie na detekciu najvhodnejšieho typu dubového dreva pre produkciu prémiovej whisky. Profesor Štefan Matejčík z Univerzity Komenského vysvetľuje ako funguje táto technológia a ako je možné ju využiť. 

Sniffing for bombs and whiskey barrels
 

Odhaľovanie tajomstiev kométy 67P

Pohybuje sa vesmírom rýchlosťou 38 kilometrov za sekundu. Kométa známa ako 67P/Churyumov-Gerasimenko, ktoré ukrýva mnohé tajomstvá. Cieľ, odhaliť ich, mala misia Rosetta, dielo Európskej vesmírnej agentúry, ktorá zahŕňala pristátie sondy na povrchu tejto kométy blúdiacej v hlbinách vesmíru. Misia bola neuveriteľným úspechom, ale práca pokračuje aj o štyri roky neskôr. Údaje získané z Philae Lander sa stále spracúvajú a interpretujú a na tomto výskume sa podieľajú aj slovenskí vedci.

Uncovering the secrets of comet 67P