Ocenenia na Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky

Naši študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky priniesli jedno prvé a jedno druhé miesto z Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky, ktorá sa konala 8. júna na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Ocenené práce vznikli pod vedením pedagógov z Katedry základov a vyučovania informatiky.


18. 06. 2018 09.27 hod.
Od: Ľudmila Jašková

Dňa 8. júna sa na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre konal už šiesty ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky. Konferencie sa zúčastnili študenti z piatich univerzít – 4 zo Slovenska a 1 z Českej Republiky. Celkovo 14 prác prezentovali v dvoch sekciách – Edukačný softvér (5 prác), Metodické a výskumné práce (9 prác). Našu fakultu reprezentovali štyria študenti so štyrmi prácami. Na záverečnom ceremoniáli si nasledujúci dvaja z nich prevzali ocenenia: 

  • Martina Ďuricová (študentka bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky)
    1. miesto v sekcii Edukačný softvér za prácu Najmenej ťahov (školiteľ – doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD.)
  • Bc. Iveta Csicsolová (študentka magisterského štúdia učiteľstva Geografie a informatiky)
    2. miesto v sekcii Metodické a výskumné práce za prácu Robotické stavebnice v škole a po škole (školiteľ – Mgr. Karolína Mayerová, PhD.)

Podrobnejšie informácie o konferencii