Striebro pre slovenských stredoškolákov na IYPT v Číne

Študenti, zamestnanci aj absolventi FMFI UK sa významne podieľali na príprave stredoškolákov na medzinárodné kolo Turnaja mladých fyzikov v Číne, kde si vybojovali strieborné medaily.


08. 08. 2018 09.37 hod.
Od: František Kundracik

Slovenskí stredoškoláci si na medzinárodnom kole Turnaja mladých fyzikov (IYPT) vybojovali strieborné medaily a umiestnili sa na siedmom mieste v absolútnom poradí spomedzi 32 zúčastnených krajín z piatich kontinentov. Slovensko sa tak zaradilo medzi najúspešnejšie európske krajiny na súťaži. Absolútnym víťazom sa opäť stal Singapur.

IYPT sa konalo v dňoch 19.-26.7.2018 v čínskom Pekingu. V náročnej konkurencii sa slovenskému tímu stredoškolákov nakoniec podarilo zabojovať a získať cenný kov. Turnaj mladých fyzikov má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, zúčastňujeme sa ho prakticky od jeho vzniku v roku 1988, kedy to bola ešte súťaž určená pre tzv. východný blok. Rýchlo sa však stala medzinárodnou a v tomto roku sa konal už jej 31. ročník.

Turnaj mladých fyzikov si na rozdiel od iných fyzikálnych súťaží kladie za cieľ priblížiť stredoškolákom skutočnú vedeckú prácu. V auguste sa zverejní 17 prevažne experimentálnych úloh, ktoré ale nemajú jednoznačné riešenie a pri práci sa od žiakov očakáva vysoká dávka invencie. Úlohy rieši pol roka na škole spravidla celý tím žiakov, pričom môžu využiť všetky pre vedca bežné zdroje informácií – od štúdia literatúry po konzultácie s odborníkmi až po návštevy špecializovaných laboratórií univerzít. Žiaci sa tak dostávajú do bezprostredného kontaktu s vedcami a vedúci ich tímu (spravidla učiteľ fyziky alebo predchádzajúci účastník súťaže) sa stáva viac ich poradcom a konzultantom, než zdrojom pokynov na riešenie úloh. Potom nasleduje samotná súťaž – prezentovanie svojich riešení pred súperom (robí oponenta riešenia) a odbornou porotou, ktorá hodnotí známkou množstvo a kvalitu odvedenej práce a hĺbku fyzikálnych vedomostí, ktoré súťažiaci získali počas riešenia úloh. Súťaž tak simuluje vedeckú konferenciu, kde súťažiaci musí v krátkom čase 12 minút zrozumiteľne prezentovať svoje riešenie (na medzinárodnom kole samozrejme v angličtine) a v následnej diskusii s oponentom svoje riešenie obhájiť. Najlepšie riešenia je možné publikovať alebo v špeciálnom recenzovanom časopise IYPT, alebo aj v štandardnom vedeckom časopise.

Krajské kolá sa konajú spravidla začiatkom februára, celoštátne kolo spravidla v apríli a medzinárodné kolo obvykle v júli. Pre uľahčenie zapojenia sa do súťaže organizujeme na prelome októbra a novembra úvodné sústredenie, kde záujemcom odborníci vysvetľujú fyzikálnu podstatu javov, ktoré majú skúmať, a dávajú im aj námety na začiatok riešenia úloh. Viac informácií je na stránke turnaja.

Slovensko patrí na súťaži už dlhodobo medzi rešpektovaných súperov, keď sa nám darí umiestňovať do 10. miesta, pričom v roku 2014 sme získali 2. miesto v absolútnom poradí hneď za víťazným Singapurom, v roku 2003 sme sa stali dokonca absolútnymi víťazmi súťaže. Na príprave slovenského tímu sa podieľajú aj pracovníci a študenti (aj bývalí) z FMFI UK, SAV a UPJŠ. V tomto roku bol „šéfom“ prípravy tímu Matej Badin (FMFI UK, 3. ročník fyzika), vedúcimi tímu boli Kamila Součková (absolventka FMFI UK, ETH Zurich) a Lucia Mišianiková (UPJŠ Košice), s tímom pracovali aj Natália Ružičková (FMFI UK, 3. ročník fyzika), Zuzana Cocuľová (absolventka FMFI UK, University of Oxford), Martin Plesch (FÚ SAV) a František Kundracik (FMFI UK). Samotný tím tvorili Samuel Ján Plesník (1. SG Bajkalská, Bratislava, kapitán), Bohdan Gliševič (GJH Bratislava), Veronika Rečková (GJH Bratislava), Katarína Šamuová (Gymnázium Poštová, Košice) a Ronald Doboš (Gymnázium Poštová, Košice).