Slovenský systém AMOS nainštalovali na havajských astronomických observatóriách

Bratislava 15. októbra 2018: Astronómovia z Univerzity Komenského v Bratislave nainštalovali svoje originálne astronomické zariadenie na špičkových svetových observatóriách na Havajských ostrovoch. Systém AMOS (All-sky Meteor Orbit System) zaviedli na vrcholoch sopiek Haleakala a Mauna Kea.


Systém AMOS na pozorovanie celej oblohy a určovanie dráh meteorov bol vyvinutý na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Modre. AMOS poskytuje vedecké informácie o meteoroidoch – malých telesách slnečnej sústavy a nepriamo aj o ich materských telesách, kométach a asteroidoch.

Od roku 2007 sa prototyp tohto systému prevádzkuje na štyroch staniciach v rámci Slovenskej videometeorickej siete. V roku 2015 boli vybudované dve stanice AMOS na observatóriách na Kanárskych ostrovoch a v roku 2016 dve stanice v púšti Atacama v Čile. AMOS je patentovo chránený systém ocenený zlatou medailou na výstave vynálezov a inovácií INVENTO 2013.

„Umiestnením zariadenia na astronomických observatóriách v nadmorskej výške nad 3000, resp. 4000 m n. m., nachádzajúcich sa v oblastiach s tmavou oblohou a vynikajúcimi pozorovacími podmienkami, dosahuje systém AMOS vysokú efektivitu. Touto inštaláciou postupne budujeme sieť staníc po celom svete s cieľom komplexne sledovať prítok meteoroidných častíc do atmosféry Zeme,“ vysvetľuje doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., astronóm FMFI UK a spoluautor systému. 

Inštalácii kamier AMOS na Havajských ostrovoch predchádzala cesta doc. Juraja Tótha, vedúceho projektu, na Havajskú univerzitu v januári 2018, kde predstavil projekt a vedecké výsledky systému AMOS. So svojím bývalým študentom a kolegom Dr. Petrom Verešom z Centra pre astrofyziku Harvardovej univerzity a s Dr. Robertom Jedickem z Inštitútu astronómie Havajskej univerzity navštívili observatóriá Haleakala a Mauna Kea.

„Po nadviazaní spolupráce s Havajskou univerzitou a Smithsonianským submilimetrovým rádioteleskopom (Smithsonian Submilimeter Array) sme dohodli umiestnenie kamier AMOS. V marci sme získali definitívne schválenie a mohli sme pripraviť dve AMOS kamery a zaslať ich na Havajské ostrovy. Samotnú inštaláciu uskutočnili v septembri naši pracovníci Ing. Pavol Zigo a Jaroslav Šimon, ktorým asistovali Peter Vereš a Klára Baloghová,“ uzatvára vedúci projektu doc. Tóth. 

„Inštalovanie systému našich astronómov na ďalších špičkových observatóriách svedčí o jeho unikátnosti a efektívnosti. Je ďalším dôležitým krokom ku komplexnému sledovaniu oblohy na celom svete, a teda aj schopnosti monitorovať a presne určiť miesto dopadu i menších telies v prípade mimoriadnej udalosti,“ zdôraznil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.