Seminár ODI - Peter Vankúš (6.5.2024)

v pondelok 6.5.2024 o 14:00 hod. v miestnosti I/32


02. 05. 2024 20.06 hod.
Od: Mária Čujdíková

Prednášajúci: PaedDr. Peter Vankúš, PhD.

Názov prednášky: Hry vo vyučovaní a v príprave budúcich učiteľov matematiky

Termín: 6.5.2024, 14:00 hod., I 32

Anotácia: 
V našom príspevku sa venuje tematike hrového vyučovania matematiky na školách a v príprave budúcich učiteľov tohto predmetu. Zameriame sa na vplyvy tejto vyučovacej metódy. Ponúkneme praktické ukážky jej aplikácií. V poslednej časti sa budeme venovať tejto problematike z pohľadu použitia inovačných technológií učenia.