Rektorské voľno (28.3.2024)

vo štvrtok 28.3.2024


22. 02. 2024 08.22 hod.
Od: Kristína Rostás

Oznamujeme všetkým študentom, že rektor UK prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. v súvislosti s veľkonočnými sviatkami udeľuje všetkým študentom UK na 28.3.2024 rektorské voľno.