Opustil nás prof. Marek Fila

V uplynulých dňoch nás vo veku 64 rokov navždy opustil náš vzácny kolega a priateľ prof. RNDr. Marek Fila, DrSc.


23. 04. 2023 22.55 hod.
Od: Daniel Ševčovič

Profesor Fila vyštudoval našu fakultu v odbore matematická analýza. Pôsobil na Katedre matematickej analýzy a neskôr na novovzniknutej Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky, ktorú úspešne viedol celých jedenásť rokov. Ochotne a aktívne sa podieľal na zabezpečovaní a garantovaní študijných programov na našej fakulte. Bol garantom habilitačného a inauguračného konania v matematike. Dlhé roky pôsobil, ako člen vedeckých rád fakulty a Univerzity Komenského v Bratislave. Významnou mierou ovplyvnil rozvoj teórie dynamických systémov a kvalitatívnej analýzy nelineárnych parciálnych diferenciálnych rovníc. Profesor Fila bezpochyby patrí medzi najvýznamnejších slovenských matematikov všetkých čias. Jeho meno poznali a uctievali si vedci a študenti na celom svete. 

Odchodom profesora Mareka Filu stráca slovenská i svetová kultúrna a vedecká obec významného človeka a dejateľa. 

Marek, česť Tvojej pamiatke! 

Daniel Ševčovič
dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave


Posledná rozlúčka s Marekom Filom sa uskutoční v piatok 28. apríla 2023 o 8:45 hod. v Krematóriu v Bratislave.