Opustil nás doc. Ivan Trenčanský

Vo veku osemdesiat rokov nás navždy opustil náš bývalý kolega docent RNDr. Ivan Trenčanský, CSc.


25. 04. 2023 22.21 hod.
Od: Daniel Ševčovič

V osemdesiatych rokoch, po odčlenení od Prírodovedeckej fakulty, pôsobil aj ako tajomník našej fakulty. V týchto neľahkých časoch sa spolu s dekanom akademikom Michalom Gregušom zaslúžil o jej rozvoj a dostavbu. Docent Trenčanský neskôr pôsobil na Katedre základov a didaktiky matematiky a Katedre algebry, geometrie a didaktiky matematiky, ktoré aj dlhšie obdobie úspešne viedol. Celý svoj odborný život sa venoval geometrii a najmä teórii vyučovania matematiky. Je autorom mnohých zaujímavých učebníc matematiky a geometrie pre základné a stredné školy. Významne prispel k rozvoju medzinárodných kontaktov našich didaktikov matematiky, z ktorých čerpajú doteraz. 

Ivan, česť Tvojej pamiatke! 

Daniel Ševčovič
dekan
 

Pohreb docenta Ivana Trenčanského sa bude konať dňa 4. mája 2023 o 10:15 v priestoroch bratislavského Krematória v Lamači.