VEGA pre SAV

Výzva na podávanie žiadosti o finančný príspevok na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018 v Slovenskej akadémii vied


15. 03. 2017 21.35 hod.
Od: Martina Sandanusová

Predsedníctvo SAV vypisuje výzvu na podávanie žiadosti o finančný príspevok (grant VEGA) na projekty VEGA so začiatkom riešenia od roku 2018: 

Vedeckí pracovníci z organizácií SAV si môžu podávať žiadosti o finančný príspevok na riešenie vedeckých projektov začínajúcich riešenie v roku 2018 prostredníctvom systému e-VEGA (http://www.vega.sav.sk/) podľa Pravidiel VEGA čl. 2 a dodatkov k Pravidlám VEGA. 

Obsahové zameranie projektov:

 

  • Riešenú tému si navrhuje vedúci projektu sám, na základe najnovších poznatkov
  • Je možné plánovať aj spoločné projekty s vysokými školami

 

Plánovanie finančných prostriedkov:

 

  • Bežné výdavky/bežné transféry sa plánujú v potrebnej výške na realizáciu projektu
  • Kapitálové prostriedky sa na nové projekty v roku 2018 v SAV nebudú prideľovať. 

Termín podávania žiadosti o finančný príspevok je od 1. marca 2017 do 28. apríla 2017 do 14.00 hod.