Operačný program Výskum a Inovácie - výzva

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji


19. 04. 2017 14.27 hod.
Od: Martina Sandanusová

Výskumná agentúra zverejnila: 

Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03. 

Dátum vyhlásenia výzvy: 11.4.2017

Dátum uzávierky výzvy: 31.5.2017 


Ciele a podmienky výzvy nájdete na: https://www.opvai.sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/teaming_rr_opvai-vadp2017211-03/