Nadácia Tatra banky: Výzva E-talent

Výskum v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky, zoskupenia študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov. Termín: do 4.11.2016


13. 10. 2016 12.51 hod.
Od: Martina Sandanusová

Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky. Podporíme výskumnú činnosť študentov v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky, ktorá bude nadväzovať na ich vzdelávací proces. Všetky potrebné informácie sa nachádzajú aj na našej webovej stránke.

Termín na predkladanie žiadostí: do 4.11.2016

Bližšie informácie o výzve E-talent