KEGA 2018

Výzvy na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018.


21. 03. 2017 10.31 hod.
Od: Martina Sandanusová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018. Termín podávania žiadostí je do 28.4.2017 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl

Bližšie informácie