Dunajská stratégia 2016 - výzva APVV na podávanie žiadostí

Výzva APVV k podávaniu žiadostí na riešenie spoločných projektov na podporu výskumu a vývoja formou spolupráce medzi organizáciami v Slovenskej republike, Rakúsku, Českej republike a v Srbskej republike


19. 07. 2016 10.36 hod.
Od: Tomáš Vinař

Dátum uzavretia výzvy je stanovený na 30.09.2016

Cieľom výzvy je podporiť spoluprácu na riešení projektov krajinami dunajského regiónu a to: 

  • prispením k vedeckému rozvoju prostredníctvom financovania mobilít výskumných pracovníkov v rámci spoločných výskumných projektov
  • prispením k rozvoju výskumnej kapacity v danom regióne, podporiť rozvoj cezhraničnej výskumnej spolupráce a taktiež poskytnúť možnosť pre mladých výskumných pracovníkov/pracovníčky spolupracovať v medzinárodnom prostredí a rozvíjať ich vedeckú kariéru. 

Návrhy projektov musia byť súčasne podané vo všetkých národných financujúcich organizáciách zúčastnených partnerov inak nebudú podporené a hodnotené. 

Bližšie informácie