APVV výzva SK-FR 2017

APVV vyhlásilo vyzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike


05. 04. 2017 10.34 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 3.4.2017

Dátum a čas uzavretia: 15.6.2017, 12:00

Ciele výzvy
Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:

  • príprava spoločných medzinárodných projektov;
  • príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
  • aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
  • vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
  • zbieranie výskumných materiálov;
  • zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Začiatok riešenia projektu je najskôr 1.1.2018. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31.12.2019.

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 5 300 EUR na celú dobu riešenia. 

Úplne znenie výzvy nájdete - http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-francuzsko-2017.html