APVV výzva SK-CN 2017

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Čínskej ľudovej republike


15. 03. 2017 21.29 hod.
Od: Martina Sandanusová

Dátum otvorenia: 15.3.2017

Dátum a čas uzavretia: 15.5.2017, 12:00


Bližšie informácie