Robot Smelý Zajko naložil pivo a vybojoval striebro

Robot Smelý zajko, ktorý je výsledom úsilia piatich diplomantov Katedry aplikovanej informatiky, úspešne reprezentoval na súťaži RoboTour v nemeckom Deggendorfe.


17. 09. 2019 12.01 hod.
Od: Pavel Petrovič

Počas víkendu 14. a 15. septembra sa v nemeckom Deggendorfe stretli robotické tímy z Česka, Nemecka a Slovenska na už tradičnej priateľskej súťaži RoboTour - Outdoor delivery contest. Úlohou robotov bolo previezť náklad (súdok piva) medzi dvoma stanovišťami v parku. Robot sa pohybuje plne autonómne po chodníčkoch, z ktorých nesmie vybočiť. Robot spracováva informácie z kamery, lidaru, ultrazvukových senzorov, 3D kamery, gyroskopov, otáčkových senzorov, kompasu a GPS a používa voľne dostupné dáta z mapového servera Open Street Map. Na spracovanie informácií je okrem notebooku a troch jednočipových mikropočítačov vybavený dvoma zariadeniami NVIDIA Jetson TX2.

Smelý zajko je (okrem intenzívneho vývoja v posledných týžďňoch) výsledkom úsilia piatich diplomantov Katedry aplikovanej informatiky: Miroslava Nadhajského (2011), Michala Moravčíka (2015), Jozefa Dúca (2017), Michala Fikara (2019) a Adriána Matejova (prebiehajúca práca). Adriánovou úlohou je aplikovať modely hlbokých neurónových sietí na rozpoznanie zjazdnej cesty, pričom práve tento komponent fungoval v Deggendorfe najspoľahlivejšie. Okrem posledných dvoch diplomantov sa k tímu pridali aj ďalší dvaja "aktívni" matfyzáci: Marek Šuppa (absolvent mINF 2018) a študent 3. ročníka AIN Martin Slimák, výborné podmienky pre vývoj robota im katedra a fakulta poskytla vo svojom "Future Technologies Laboratory" (FT-Lab). Na hardvér robota prispeli: Nadácia Tatrabanky, SWISS RE, KAI, jednorázové mimoriadne štipendium FMFI UK, KJFaB, združenie Robotika.SK a členovia tímu, ktorí načerpali nové kvantum inšpirácie a motivácie do ďalšej práce. 

Výsledky: https://robotika.cz/competitions/robotour/2019/results/en