Nukleárny seminár - Vladimír Slugeň (2.12.2015)

v stredu 2.12.2015 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


30. 11. 2015 10.53 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Prednášajúci: prof.Ing. Vladimír Slugeň, DrSc. (Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU) 

Názov prednášky: Jadrové zbrane (alebo ako sa dajú objavy vo fyzike tvorivo zneužiť)

Termín: 2.12.2015, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFBF)


Abstrakt:
Rozvoj jadrovej energetiky by šiel bez investícií do zbrojenia a výroby jadrových zbraní v 40-tych a päťdesiatych rokoch inou a určite pomalšou cestou. Objav riadenej štiepnej, resp. fúznej reakcie mal obrovský dopad na politiku, ekonomiku, ako aj ľudské myslenie.