UK si opäť zlepšila postavenie v TOP 500 svetových univerzít

Bratislava 29. apríla 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si opakovane zlepšila svoje postavenie v medzinárodnom rebríčku univerzít založenom na základe objektívnych kritérií (pre roky 2014 – 2015) - University Ranking by Academic Performance (URAP - Rebríček univerzít na základe ich akademického výkonu), v ktorom obsadila 474. miesto. Zaznamenala tak posun o 21 miest.


Univerzita Komenského je jedinou slovenskou univerzitou v prvej päťstovke. Ďalšie slovenské univerzity sú až za hranicou tisícky. Pre UK ide o kontinuálne zlepšovanie umiestnenia v tomto rebríčku - už tretíkrát za sebou: 474. miesto (pre roky 2014 - 2015), 495. (2013 - 2014), 527. (2012 - 2013), 546. (2011 - 2012).

Medzinárodný rankingový systém URAP je každoročne zverejňovaný rebríček najlepších 2000 vysokých škôl z celého sveta, ktoré predstavujú 10 percent najvýkonnejších vysokých škôl na svete.

„Opakované umiestnenie našej univerzity v prvej päťstovke rebríčka URAP a súčasne aj zlepšenie našej pozície je dôkazom rastúcej kvantity i kvality výskumu v celosvetovom porovnaní univerzít, preukázanej počtom citácií vedeckých prác vo významných medzinárodných časopisoch, ako aj medzinárodnou spoluprácou vedcov z UK. Sme jedinou slovenskou univerzitou nielen v prvej päťstovke, ale aj v prvej tisícke najlepších univerzít sveta,“ hovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Rebríček URAP bol prvýkrát vytvorený v roku 2009 na pôde Middle East Technical University (Ankara, Turecko). Jeho kritériá vychádzajú zo 6 objektívnych a merateľných parametrov, akými sú počet vedeckých článkov kombinovaný s počtom citácií prác vedcov, vedecká produktivita, význam časopisov (tzv. impakt faktor) a miera kvality citácií vo väzbe na impakt faktor časopisu, v ktorom boli citované články publikované či miera medzinárodnej spolupráce danej univerzity s inými – zahraničnými univerzitami, čo je vyjadrené celkovým počtom publikácií, ktoré sú výsledkom tejto spolupráce.

Umiestenie Univerzity Komenského potvrdzuje aj certifikát, ktorý UK obdržala od hodnotiacej inštitúcie.