UK na Noci Výskumníkov 2015

V piatok 25. septembra 2015 sa uskutočnil 9. ročník festivalu vedy - Noc výskumníkov 2015. Päť slovenských miest znova ponúklo najzaujímavejšie výsledky slovenskej vedy a predstavilo osobnosti, ktoré sa prostredníctvom výskumu dokázali presadiť aj za hranicami SR.


Na Noci výskumníkov 2015 nechýbala ani Univerzita Komenského v Bratislave (UK).

Viac informácií nájdete v októbrovom čísle časopisu Naša univerzita.

 

Univerzita Komenského sa predstavila s týmto programom:

Stará tržnica:

 1. Svet prírodných vied (Prírodovedecká fakulta UK)
 2. Psychológia - Fyzika virtuálnej reality (Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie)
 3. Zatoč so stresom (Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie)

V-Klub:

 1. Slovenčina ako potrava, slovenčina ako otrava (Filozofická fakulta UK, Katedra slovenského jazyka)
 2. Filozofia zo ženskej perspektívy, alebo ako môže byť filozofia feministická (Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie)
 3. Čo prezrádzajú stredoveké nápisy? / Robili u nás v stredoveku grafity? (Filozofická fakulta UK, Katedra archívnictva a pomocných vied historických)
 4. Ako sa v Bratislave rozprávalo po nemecky (Filozofická fakulta UK, Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky)
 5. Existujú dve pravdy? Diskusie v stredovekej filozofii (Filozofická fakulta UK, Katedra filozofie a dejín filozofie)

Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave sa zapojili aj do diskusií na tieto témy:

 1. Zdravie a medicína v budúcnosti
 2. Priemysel a práca v budúcnosti
 3. Životné prostedie v budúcnosti
 4. Človek budúcnosti
 5. Informačná budúcnosť

Oficiálna webstránka Noci výskumníkov 2015: www.nocvyskumnikov.sk