Študentská vedecká konferencia

V stredu 19.4.2023 v priestoroch FMFI UK budú študenti a študentky všetkých stupňov štúdia prezentovať výsledky svojej vedeckej práce.


06. 04. 2023 10.48 hod.
Od: Juraj Tekel

V stredu 19. 4. sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK uskutoční ďalší ročník Študentskej vedeckej konferencie FMFI. Študenti a študentky všetkých stupňov štúdia budú mať príležitosť prezentovať prvé výsledky svojej vedeckej práce. Tým budú získavať dôležité skúsenosti pri začiatočných krokoch svojou vedeckou kariérou, ale aj súťažiť o zaujímavé ceny a postup na česko-slovenské kolá študenských vedecký odborních činností. Celkovo je zaregistrovaných 87 príspevkov rozdelených do sekcii: Astronómia a astrofyzika, Biofyzika a meteorológia, Didaktika fyziky, Didaktika matematiky a informatiky, Fyzika plazmy a optika, Fyzika tuhých látok, Informatika, Jadrová fyzika, Matematika, Počítačová grafika, Teoretický a časticová fyzika. 

Akcia je otvorená pre verejnosť a radi u nás na fakulte privítame kohokoľvek, kto sa zaujíma o matematiku, fyziku alebo informatiku. Pretože ide aj o vedecké podujatie a okrem súťaženia budú prezentované skutočne nové, a veríme zaujímavé, výsledky. Začíname 8:40 otvorením v prednáškovej miestnosti A a od 9:00 budú v matematickom pavilóne prebiehať do 14:30 prezentácie v sekciách podľa harmonogramu. Od 14:30 do 16:00 bude poster session, kde zaregistrovaní študenti a študentky budú svoju prácu prezentovať formou posteru. Môžete sa pri nich pristaviť a opýtať sa ich viac, prípadne sa môžete stretnúť inými ľuďmi z fakulty. Samozrejme nebude chýbať občerstvenie :) Akcia sa o 16:00 ukončí slávnostným vyhlásením výsledkov súťažnej časti. 

Viac informácií sa postupne dozviete na stránke konferencie. Súťažiacim držíme palce a tešíme sa na vás ostatných.