Študent FMFI UK si prevzal Cenu Aurela Stodolu

Slovenské elektrárne ocenili najlepšie študentské práce v oblasti energetiky. Víťazi si preberajú ocenenia v novembri počas Týždňa vedy a techniky, ktorý je zameraný na propagáciu vedy a techniky, slovenských vedcov a výsledky ich práce.


12. 11. 2015 11.33 hod.
Od: Tomáš Vinař

Milan Jurčo z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si prebral Cenu za prácu ŠVOČ Meranie rozptýleného žiarenia v okolí rádioterapeutického lineárneho elektrónového urýchľovača a protónového synchrotrónu a ich vzájomné porovnanie.

Práce študentov posudzovala odborná komisia zložená z profesorov Slovenskej technickej univerzity, Žilinskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach a zástupcov Slovenských elektrární.

Webová stránka venovaná oceneniu