Náboj JUNIOR: Študenti Univerzity Komenského zorganizovali súťaž pre 2000 žiakov základných škôl a gymnázií

Bratislava 16. novembra 2015: V piatok 20. novembra 2015 sa na 29 miestach Slovenska a Českej republiky uskutoční medzinárodná matematicko-fyzikálna tímová súťaž „Náboj Junior“, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Súťaž je organizovaná študentami Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK), občianskym združením Trojsten a v spolupráci s ich kolegami z českej Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, ktorí sa podieľajú na korešpondenčnej súťaži „Výfuk“.


V poradí už 4. ročník mladšej verzie osemnásťročnej stredoškolskej súťaže Náboj privíta v Banskej Bystrici, Bratislave, Brezne, Hlohovci, Košiciach, Leviciach, Lučenci, Námestove, Nitre, Partizánskom, Poprade, Prešove, Šuranoch, Trenčíne, Trstenej a Žiline celkovo 207 päťčlenných tímov zložených zo žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Ďalších 225 tímov sa do súťaže zapojí na 13 miestach v Českej republike.


Žiaci budú musieť počas dvojhodinového časového limitu vyriešiť čo najviac zaujímavých úloh z matematiky a fyziky. Na úspešné vyriešenie im nebude stačiť aplikovať „namemorované vzorce“, ale potrebná je predovšetkým ich kreativita, šikovnosť, schopnosť pozrieť sa na úlohu netradičným spôsobom a ďalšie schopnosti podporujúce ich analytické myslenie.


Náboj Junior zapája do organizačného procesu aj talentovaných stredoškolákov v matematike a fyzike z 29 miest, ktorí majú možnosť rozvíjať svoje „soft skills“ v spolupráci so študentami z o. z. Trojsten a iniciátormi súťaže „Výfuku“ a recipročne vrátiť spoločnosti časť z toho, čo sa naučili na iných súťažiach a akciách o. z. Trojsten.


Náboj Junior spolu so svojou matematickou a fyzikálnou verziou pre stredoškolákov vytvára trojicu súťaží pod jednotným názvom „Náboj“, ktoré sa podarilo študentom UK z Trojsten o. z. počas predchádzajúcich osemnástich rokov rozšíriť z priestorov FMFI UK do ďalších piatich krajín strednej Európy.  

Matej Badin
Občianske združenie Trojsten
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave