Hľadáme partnera pre vybudovanie a prevádzku kaviarne

FMFI UK hľadá partnera, ktorý by mal záujem zrevitalizovať priestor oddychovej zóny v pavilóne posluchární, vybudovať v ňom kaviarenskú zónu a túto následne prevádzkovať.


06. 04. 2023 09.33 hod.
Od: Martin Homola

Požiadavky projektu: 

  • zriadenie priestorov kaviarne a zázemia;
  • zariadenie zóny pre konzumáciu, oddych s možnosťou zahrnúť aj vonkajšiu terasu; 
  • odhlučnenie prevádzky vzhľadom na priľahlú poslucháreň; 
  • poskytovanie kaviarenských služieb vrátane ponuky občerstvenia.

Záujemcovia môžu fakultu kontaktovať na adrese homolafmph.uniba.sk do 6.5.2023. V prípade viacerých ponúk vyberieme na základe

  1. prínosu pre študentov a zamestnancov fakulty,
  2. kvality architektonického riešenia, 
  3. finančnej výhodnosti partnerstva pre fakultu.