Kontrolná etapa - študenti končiaci bakalárske štúdium

Termín: do 11.6.2021


01. 04. 2021 10.30 hod.
Od: Iveta Gašparová

Žiadame študentov bakalárskeho štúdia končiacich v akademickom roku 2020/2021, aby: 

  • si po vykonaní poslednej skúšky skontrolovali v systéme AIS2 získané (aj zapísané) hodnotenia a ihneď oznámili e-mailom svojej študijnej referentke, že ukončili svoje skúškové obdobie 
  • z dôvodu epidemiologickej situácie osobná účasť študenta nie je potrebná

Termín: najneskôr 11. 6. 2021