Projekty VEGA - podávanie finančných a záverečných správ

Aktualizácie riešiteľských kolektívov: 15.12.2021, finančné a záverečné správy: 31.1.2021


05. 10. 2021 15.21 hod.
Od: Martina Sandanusová
 1. Podávanie aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2022:
  MŠVVaŠ SR do 15.12.2021 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA a zaslanie poštou.
  Na podpis p. rektora v prípade spoločných projektov (2 a viac fakúlt/súčastí UK), prosíme doručiť najneskôr do 13.12.2021 do 10-tej na CPP.
 2. Finančné správy projektov končiacich v roku 2021
  MŠVVaŠ SR do 31.1.2022 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA a zaslanie poštou.
 3. Záverečné správy končiacich v roku 2021
  MŠVVaŠ SR do 31.1.2022 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA a zaslanie poštou. 

Viac informácií: https://www.minedu.sk/podavanie-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2022-financnych-sprav-za-rok-2021-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2021/