Profesor Daniel Ševčovič novým predsedom AS UK

Novým predsedom Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK) na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019 sa stal prof. RNDr. Daniel Ševčovič, CSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Rozhodli tak členovia AS UK na ustanovujúcom zasadnutí senátu dňa 2. decembra 2015.


Senát UK zároveň zvolil podpredsedov - dvoch podpredsedov spomedzi členov zamestnaneckej časti AS UK a dvoch podpredsedov spomedzi členov študentskej časti AS UK. Zo zamestnaneckej časti boli zvolení doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD., z Prírodovedeckej fakulty UK a prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., z Jesseniovej lekárskej fakulty UK. Zo študentskej časti boli zvolení Bc. Róbert Zsembera z Pedagogickej fakulty UK a Mgr. Marek Pleva z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Kompletný zoznam členov AS UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019: https://uniba.sk/o-univerzite/organy-uk/akademicky-senat-uk/zlozenie/