APVV Slovensko – Česko 2021

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Českej republike


08. 10. 2021 21.25 hod.
Od: Martina Sandanusová

Termín vyhlásenia výzvy: 4.10.2021
Termín ukončenia výzvy: 6.12.2021, 12:00 hod.  

Celkový objem prostriedkov poskytovaných agentúrou na riešenie jedného projektu je limitovaný maximálnou sumou 120 000 EUR na celú dobu riešenia. Finančné prostriedky budú poskytnuté s ohľadom na finančnú náročnosť dosiahnutia vytýčených cieľov projektu.  

Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-cesko-rd-2021.html