Seminár z kvalitatívnej teórie diferenciálnych rovníc - Karolína Benková (7.12.2023)

vo štvrtok 7.12.2023 o 14:00 hod. v miestnosti M/223


30. 11. 2023 13.22 hod.
Od: Pavol Quittner

Prednášajúci: Karolína Benková (The University of Edinburgh)

Názov prednášky: Numerical Solvers for PDE-constrained optimization in mathematical biology

Termín: 7.12.2023, 14:00 hod., M/223


Stránka seminára