Nukleárny seminár - Pavol Bartoš (6.12.2023)

v stredu 6.12.2023 o 14:00 hod. v miestnosti F1/364


30. 11. 2023 09.46 hod.
Od: Jaroslav Staníček

Pozývame Vás na Nukleárny seminár Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK, Slovenskej fyzikálnej spoločnosti a Slovenskej nukleárnej spoločnosti 


Prednášajúci:
 doc. Mgr. Pavol Bartoš, PhD.

Názov: Top kvarková fyzika - výsledky Run-u 2 a plány pre Run-3

Termín: 6.12.2023, 14:00 hod., F1/364 (zasadačka KJFB)


Abstrakt:
Množstvo protón-protónových zrážok produkovaných Veľkým hadrónovým urýchľovačom LHC nám umožňuje študovať produkciu a vlastnosti top kvarku s vysokou presnosťou. Prostredníctvom udalostí, pri ktorých bol vyprodukovaný top kvark, sme zároveň schopní študovať zriedkavé procesy a hľadať novú fyziku za Štandardným modelom. V príspevku sú prezentované najnovšie výsledky z top kvarkovej fyziky publikované kolaboráciou ATLAS, získané najmä analýzou dát z Run-u 2 a plány pre Run-3 analýzy.