Volejbalistky na prijatí u dekana FMFI UK

Za výsledky dosiahnuté vo Vysokoškolskej lige Bratislavy a Finále univerzít SR prijal dňa 13.6.2023 dekan FMFI UK prof. RNDr. Daniel Ševčovič , DrSc. úspešné volejbalistky.


19. 06. 2023 13.07 hod.
Od: Dana Mašlejová

Na prijatí boli prítomní zástupcovia vedenia fakulty a novozvolení členovia Akademického senátu fakulty. Prijatia sa zúčastnili hráčky Dáša Keszeghová, Dominika Morávková, Kristína Mačičková a Ivana Zeleňáková, tréner družstva PaedDr. Mikuláš Ortutay a za KTVŠ FMFI UK PaedDr. Dana Mašlejová, ktorá je garantkou volejbalovej vysokoškolskej ligy bratislavských vysokých škôl.  V príjemnej atmosfére boli prezentované výsledky volejbalistiek a informácie o športových aktivitách KTVŠ FMFI UK.

Aj touto cestou chceme poďakovať vedeniu fakulty za prijatie a podporu športu a telesnej výchovy na našej fakulte.