Študenti učiteľstva matematiky v Prahe

Študenti FMFI UK reprezentovali našu fakultu na medzinárodnej prehliadke s workshopom, ktorá sa konala v máji v Prahe na pôde Karlovej Univerzity.


05. 06. 2023 14.27 hod.
Od: Tünde Kiss

Piati študenti prvého ročníka magisterského štúdia učiteľstva matematiky v kombinácii, Dáša Červeňová, Natália Dudoňová, Kristína Sabóová, Patrik Rezák a Tomáš Rudinský, v dňoch 17. – 21.5.2023 na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe určenej študentom magisterského štúdia učiteľstva matematiky v kombinácii.

Stretnutie bolo organizované v rámci projektu MaTeK ako posledný krok v rámci realizovaného výskumu ohľadom podpory tvorby návrhov vyučovacích sekvencií s dôrazom na argumentáciu a dôvodenie u budúcich učiteľov matematiky. Spolu s rovesníkmi zo spolupracujúcich organizácií v Českej Republike, Taliansku, Nórsku a Turecku sa zúčastnili intenzívnych celodenných stretnutí, prezentácií, práce v zmiešaných skupinách, a pod. Mali tak možnosť spoznať rovesníkov z rovnakého, alebo podobného, študijného programu v zahraničí a vymeniť si navzájom skúsenosti zo štúdia, spoznať špecifiká iných vzdelávacích systémov a filozofie prípravy budúcich učiteľov.

Podľa slov účastníkov, „najlepšie bolo spoznať nových ľudí z iných krajín, ktorí chcú byť tiež učiteľmi, lebo tieto stretnutia môžu nás všetkých neskutočne posúvať a obohatiť.“ A preto našou snahou bude zorganizovať podobné podujatie aj v budúcom akademickom roku.