Inovačné vzdelávanie učiteľov ZŠ a SŠ

FMFI UK realizovala v aktuálnom akademickom roku inovačné vzdelávanie pre učiteľov základných a stredných škôl z celého Slovenska.


15. 06. 2023 13.25 hod.
Od: Peter Demkanin

V tomto akademickom roku fakulta realizovala inovačné vzdelávania pre učiteľov z praxe. Učitelia matematiky a fyziky sa oboznámili s výsledkami nedávnych medzinárodných výskumov v oblasti rozvoja pozitívneho vzťahu žiakov k matematike, rozvoja kritického myslenia vyučovaním fyziky a v oblasti zmysluplného využívania meracích senzorov Coach.

Záverečnými prezentáciami vyučovacích sekvencií, ktoré na základe vzdelávania realizovali na svojich základných a stredných školách, učitelia preukázali, že programy vzdelávania sú dobre nastavené. Preto ich ponúkame aj v ďalšom školskom roku. Podrobnejšie  informácie sú v sekcii Inovačné vzdelávanie