Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Martin Madaras, PhD. (7.11.2022)

v pondelok 7.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


21. 10. 2022 11.52 hod.
Od: Ľuboslava Stríbrnská

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 7. novembra 2022 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Martina Madarasa, PhD. pracovníka Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave na tému:

Spracovanie mračien bodov v priemyselných aplikáciách

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Towards hybrid methodology in 3D computer vision 

Tým, ktorí sa zúčastnia obhajoby dištančne bude sprístupnený videokonferenčný kanál prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.