Larisa Thorne o experimente KATRIN

V stredu 13.10. 2021 sa na KJFB uskutočnil seminár Dr. Larisa Thorne, PhD. s názvom „Towards an improved neutrino mass, with the KATRIN and Project8 experiments.“


08. 11. 2021 09.23 hod.
Od: Fedor Šimkovic

V stredu 13.10.2021 o 15:00 hod sa na KJFB, FMFI UK uskutočnil seminár Dr.  arisa Thorne, PhD. z Johannes Gutenberg University v Mainzi, SRN s názvom „Towards an improved neutrino mass, with the KATRIN and Project8 experiments.“ 

Prednášajúca upriamila pozornosť poslucháčov k skutočnosti, že hmotnosti neutrín zatiaľ nepoznáme. Vieme len, že ich hmotnosti sú nenulové v dôsledku pozorovania oscilácií neutrín. V prednáške boli adresované súčasné ohraničenia na hmotnosti neutrín z kozmológie, z procesov β-rozpadu a bezneutrínového dvojitého  β-rozpadu jadier. Hlavnou témou prezentácie bol laboratórny experiment KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino) na kinematické meranie efektívnej hmotnosti neutrín z konca energetického spektra vyletujúcich elektrónov v β-rozpade trícia. Bolo uvedené, že získané dáta z tohto experimentu boli analyzované metódou CMKAT, ktorá modeluje integrované spektrá pomocou konvolúcie fyziky rozpadu trícia a funkcie odozvy experimentu. Bolo prezentované, že experiment KATRIN v rámci druhej kampane merania hmotností neutrín stanovil najsilnejšie ohraničenia na ich efektívnu hmotnosť, a síce mβ2=(0.26±0.34) eV2/c4, resp. mβ<0.8eV/c2 (90% C.L.). Predpokladá sa, že v priebehu trojročnej doby merania sa dosiahne ohraničenie mβ<0.2eV/c2 (90% C.L.), alebo určia hmotnosti neutrín, ak sú väčšie ako uvedená hodnota. V závere prezentácie pozornosť prednášajúcej bola upriamená na nástupnícky experiment Project8, ktorý je v súčasnej dobe vo výstavbe. Hmotnosti neutrín bude merať rovnako pomocou β-rozpadu trícia, ale na základe iného princípu využijúc meranie cyklotrónovej radiácie elektrónov v magnetickom poli. Očakávaná citlivosť k hmotnosti neutrín je mβ<0.04eV/c2 (90% C.L.). Prednášajúca je súčasťou oboch KATRIN a Project8 experimentálnych kolaborácií.

Seminár sa realizoval v hybridnej forme a priamo sa ho zúčastnilo približne 20 študentov a zamestnancov FMFI UK ako aj laureát Nobelovej ceny za fyziku, pán Kip Thorne (2017 - objav gravitačných vĺn v rámci experimentu LIGO), aj s manželkou.

prof. RNDr. Fedor Šimkovic, CSc.