Podpora excelentných projektov Horizontu Európa

Nová výzva z Plánu obnovy


14. 08. 2023 14.26 hod.
Od: Martina Sandanusová

Cieľom výzvy je podporiť excelentné projekty, ktoré boli predložené a vyhodnotené v rámci Horizontu Európa v nasledovných výzvach:  

  1. Európska rada pre výskum (ERC – Starting grant, Advanced grant, Consolidator grant)  
  1. Marie Skłodowska-Curie Akcie (MSCA Postdoctoral Fellowships – s výnimkou Global Fellowships)  
  1. Widening participation – (ERA Chair) 

Termín otvorenia výzvy: 8.8.2023

Termín uzavretia: 31.12.2023 alebo po vyčerpaní finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu.

Bližšie informácie: https://vaia.gov.sk/sk/2023/08/08/podpora-excelentnych-projektov-horizontu-europa-ktore-ziskali-ocenenie-seal-of-excellence-alebo-presli-uspesne-hodnotenim-zo-strany-ek/