Oznam cudzineckej polície

od pondelka 11.5.2020 predĺžené úradné hodiny pre verejnosť


13. 05. 2020 20.43 hod.
Od: Róbert Jajcay

Oddelenia cudzineckej polície Policajného zboru od pondelka 11.05.2020 predlžujú úradné hodiny pre verejnosť. Objednávací systém na webovej stránke Ministerstva vnútra SR opätovne spustia v nedeľu o 20:00. O zmenách prijatých pre ďalšie zmierňovanie opatrení v súvislosti s novým koronavírusom polícia informovala na sociálnej sieti. 

Rozšírené úradné hodiny cudzineckej polície budú v pondelok od 8:00 do 14:00, v stredu od 8:00 do 17:00 a v piatok od 8:00 do 14:00. 

Polícia bude vybavovať len prijímanie žiadostí o obnovenie prechodného pobytu, udelenie trvalého pobytu na neobmedzený čas a o udelenie dlhodobého pobytu; registráciu pobytu občanov EHP a ich rodinných príslušníkov; vydanie a aktiváciu autentifikátora, úkony spojené s vydávaním dokladu o pobyte a zmenou zamestnávateľa počas platného pobytu cudzincov. 

"Iné žiadosti bude možné prijať len z dôvodov hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia riaditeľa príslušného riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície alebo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ," upozorňujú. 

V zmysle uvedeného sa žiadosti o udelenie prechodného pobytu neprijímajú.  Môžu sa prijať iba na základe udelenej výnimky z dôvodov hodných osobitného zreteľa na základe rozhodnutia riaditeľa príslušného riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície alebo Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ. Žiadosť o udelenie výnimky treba zaslať email.: rhcpbaminv.sk. Po udelení výnimky si musí prísť štátny príslušník s potvrdením o udelení výnimky podať žiadosť na OCP PZ Bratislava počas stránkových hodín.