24. ročník CESCG sa stal prvým virtuálnym ročníkom

Tradičná medzinárodná vedecká konferencia študentov vysokých škôl so zameraním na visual computing sa tento rok uskutočnila virtuálne. 24. ročník Central European Seminar on Computer Graphics (CESCG) sa mal pôvodne konať začiatkom mája v Kongresovom centre SAV na Smolenickom zámku. Obmedzenia cestovania a zhromažďovania však organizátorov prinútili preniesť podujatie na web. Po prvýkrát v dvadsaťštyriročnej histórií sa účastníci zo siedmich krajín stretli len prostredníctvom videohovorov a otázky k prednáškam kládli v textovom chate.


13. 05. 2020 09.23 hod.
Od: Andrej Ferko

Po vedeckej stránke sa virtualizácia vydarila. Vo virtuálnom kongresovom centre sa stretlo okolo 140 účastníkov, ktorí si v priamom prenose alebo zo záznamu vypočuli prednášky k 17 študentským prácam. Program konferencie uviedol svojou prednáškou o spojení kreativity a umelej inteligencie prof. Daniel Sýkora z pražského ČVÚT. Na záver prof. Marc Streit z JKU v Linzi poslucháčov previedol výskumom techník pre vizualizáciu dát. Organizátori pre tento rok pripravili ambiciózny plán rozšírenia konferenčného programu o dva dni špecializovaných praktických workshopov. Zo štyroch plánovaných tematických okruhov však nakoniec mohli byť vo virtuálnom priestore realizované len dva. S veľmi dobrým ohlasom sa stretol najmä celodenný úvod do deep learningu pod vedením Martina Tamajku z FIIT STU v Bratislave. 

Medzinárodná odborná porota ocenila najlepšie študentské práce. Prvé tri miesta si podelili študenti z TU Wien (Thorsten Korpitsch, Stefan Stappen) a TU Graz (Alexander Weinrauch). Laureátkou ceny pre najlepšiu mladú vedkyňu sa stala Monika Wißmann z VRVis Research Center vo Viedni. Ceny publika za najlepšie prezentácie putovali do Čiech, Rakúska a Maďarska. Jedna cena ostala aj doma, František Ďurana z FIIT STU v Bratislave obsadil v diváckom hlasovaní delené tretie miesto. Našu fakultu a UK reprezentoval Richard Tóth, ktorý pod vedenim Adama Riečického publikoval článok Application of Subsurface Scattering Techniques on Responsive Visualization of 3D Range Scans. 

Virtuálny priestor napriek pokročilým technológiám nedokázal nahradiť diskusie pri káve počas prestávok, odprednášané témy nerezonovali v malých skupinách do neskorého večera. Celodenné sledovanie prednášok pred monitorom vytvára omnoho silnejšiu psychickú aj fyzickú nepohodu v porovnaní s konferenciami v skutočných priestoroch. Preto sa väčšina poslucháčov po skončení prednáškových blokov venovala príprave jedla, pohybovým aktivitám, kontaktu s blízkymi a virtuálny priestor sa rýchlo vyprázdnil.

Netradičný konferenčný rok zmenil pohľad organizátorov na prípravu vedeckých podujatí. Kombinácia virtuálnej prípravy študentov a záverečnej konferencie "naživo" sa javí ako najlepšia cesta do budúcnosti. Snáď bude o rok opäť možné stretnúť sa v Smoleniciach a previazať vedecký obsah s pridanou hodnotou nových kontaktov, priateľstiev, spoločných nápadov a výskumných plánov.

Experimentálny ročník CESCG spoluorganizovali TU Wien, FIIT STU, FMFI UK, Matematický ústav SAV a Slovenská informatická spoločnosť. Podujatie podporili KAUST, Capturing Reality, Escape Motions a VRVis.

Knižnicu CESCG pripojili na globálny portál Resource for Computer Graphics https://kesen.realtimerendering.com/. Iskrivú 12-minútovú prehľadovú sekciu FastForward si možno pustiť ako video  https://www.youtube.com/watch?v=xh1_PSiKucQ a virtuálne žijú aj minulé ročníky na kanáli https://www.youtube.com/channel/UCY2O7aNfxJ9xjizZqyzrRGw.

Martin Ilčík, Lukáš Hudec, Andrej Ferko