Vyhlásenie Študentskej komory AS FMFI UK ku štrajku ISU a IVU

Členovia Študentskej komory Akademického senátu FMFI UK sa na stretnutí dňa 9.2.2016 uzniesli na vyhlásení podporujúcom štrajk IVU v nasledujúcom znení.


09. 02. 2016 19.00 hod.
Od: František Herman

My, Študentská komora Akademického senátu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského, sa chceme postaviť za štrajk našich pedagógov a ostatných vedeckých pracovníkov podporujúcich požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov a Iniciatívy vysokoškolských učiteľov.

Preto, ak nedôjde k splneniu požiadaviek ISU vládou Slovenskej republiky, od pondelka 15. 2. 2016 vstupujeme do okupačného štrajku, ktorý sa bude konať v učebni F2 Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v čase od 9:00 do 16:00.

Týmto spôsobom sa chceme pripojiť ku snahe ISU donútiť či už terajšiu, alebo budúcu vládu v oblasti školstva reálne konať a zabrániť tak úpadku vzdelania.

za ŠKAS FMFI

Estilla Nicol Alföldiová
Dominika Balabánová
Anna Buchholcerová
Askar Gafurov
František Herman
Štefan Krakovský
Petra Kubincová
Michal Švehlík
Anna Vargová

Odkazy:

IVU: Vyhlásenie štrajkového výboru Iniciatívy vysokoškolských učiteľov (9.2.2016)
ISU: Vyhlásenie štrajku  (25.1.2016)